Öppna

Regeringen lovar extra pengar på grund av corona

Mottagningar för att träffa global

Nu förbereder vi oss för årsmöte, finns det något som du vill tas upp under årsmötet? Har du förslag på något föreningen kunde göra under nästkommande år? Som medlem har du rätt att påverka vad föreningen gör och inriktar sig på. Skicka in din motion senast den 14 februari! Vi letar därför efter personer som är intresserade av att fortsätta driva vår verksamhet tillsammans med oss.

Mer läsning

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin avseende vad i motionen anförs om en vidgat flyktingbegrepp. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en förändring av utlänningslagstiftningen för att möjliggöra en tolkning bruten begreppet humanitära skäl enligt normalt språkbruk. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs försåvitt att vid bedömning av humanitära anledning skall, förutom klara medicinska vårdbehov, dessutom vistelsetid samt integration tas i hänsyn. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs försåvitt att integration och vistelsetid skall tillmätas särskild betydelse i barnärenden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att addera en parlamentarisk utredning för att beskåda över bestämmelserna om barnets bästa samt deras tillämpning.

5.2 Ett vidgat flyktingbegrepp

Återblick 22 jan Martin Schalling lagar ett frisk och nytänkande pastasås på grönkål, men tvingas åka till akuten — och det hela resulterar i ett helt ny diagnos för den medicinska litteraturen. Nyheter 22 jan Den privata läkarklinik i Göteborg som misstänks hava utfärdat falska coronaintyg föreläggs nu tillsammans ett vite på kronor av Inspektionen för vård och omsorg. Nyheter 22 jan Totalt 2 doser av Modernas vaccin mot covid har transporterats mirakel den rekommenderade kyltemperaturen på 40 minusgrader. Flera berörda regioner stoppar tillfälligt vaccinet i väntan på utredning om skyddseffekten har påverkats. Nyheter 22 jan Genast börjar den sista kullen som kommer gå den gamla läkarutbildningen. De utför det mitt i en pandemi, tillsammans digital undervisning och inställda studiesociala aktiviteter. Nyheter 22 jan Tusentals anställda i vård och omsorg har anmält covid som arbetsskada. Nu går facken vid och kräver en arbetsskadeförsäkring som fullsatt ut kompenserar för förlust av lön på grund av covid

Mottagningar för att träffa omagle

Olika typer av demokrati

Varför insjuknar inte alla smittade?

Tuberkulos är en av världens mest spridda infektionssjukdomar. Varje år insjuknar cirka tio miljoner människor i världen och 1,5 miljoner dör av sjukdomen. LiU-professorn Maria Lerm letar efter nya sätt att stoppa tuberkulos. Professor Maria Lerm letar efter nya sätt att stoppa tuberkulos. Foto David Einar — Tuberkulosbakterien är en väldigt intressant mikroorganism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *