Öppna

Tonåringarnas råd till föräldrar

Hur mannen möter en liggande after

Leo har en bakgrund som kriminell och inifrån fängelset grundade han Sveriges mest kontroversiella hiphopband: Kartellen. Det börjar med småbrott och bax, men leder snart in i det största gangsterkriget i Sveriges historia. Som pojke flyr Carlos och hans familj Pinochetregimen i Chile och tar sig till det löftesrika landet i norr. De hamnar i Jordbro, ett av Sveriges mest utsatta miljonprogramsområden, där drömmarna om det nya livet snabbt går i kras. Carlos hänger i centrum och på gatan och dras med tiden allt djupare ner i Stockholms undre värld.

Att prata är viktigast

Tonåringarnas råd till föräldrar Tonåringarnas råd mot föräldrar Prata med dina barn samt var den som tar initiativ mot samtal. Det är ungdomarnas egna direktion till tonårsföräldrar. Det är inte evig lätt att veta hur man skall bemöta ett barn som kommit in i puberteten. Många föräldrar upplever att de knappt känner igen sitt avkomma från en dag till en annan.

Kommunikation - social - kunskap om

Formulär: Språksociologi: lekter Sociolekt Människor är sociala varelser och för att skapa samhörighet i den sociala gruppen använder vi språket. Denna anpassning av språket förut att gynna gruppen kallas för sociolekt. Sociolekt är alltså ett exempel gällande språkliga variation som utmärker en sällskaplig grupp. Man kan säga att folk är flockdjur och medan vargflocken förstärker den sociala gruppen med hjälp bruten doftmarkeringar och kroppsspråk främst med assistans av svansen så använder vi folk språket för att binda samman folk till en social grupp. För att en sociolekt ska uppstå behövs ett underliggande social struktur som ibland är uppbyggd utifrån olika socioekonomiska villkor såsom människor lever under: det sk klassamhället: arbetarklass, medelklass och överklass. Inom arbetarklass råder en viss typ av sociolekt, inom medelklassen råder en annan samt inom överklassen en tredje. Sedan kan man anknyta sociolekt både till folkmål, kronolekt och sexolekt genom att sociala strukturer är underliggande i alla dessa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *