Öppna

Jens Christian Grøndahl: En svensk tragedi

Ensamstående kvinnor arbetslösa Estland oberoende manulea

Inledning Denna minnessamling omfattar tiden från till – från mitt första möte med Vladimir Iljitj år fram till Oktoberrevolutionen Man säger ofta att mina minnen är mycket summariskt skrivna. Alla vill naturligtvis veta så mycket möjligt om Iljitj och den beskrivna epoken är dessutom av enorm historisk betydelse. Den omfattar utvecklingen av en massrörelse bland arbetarna, uppbygget av ett starkt arbetarklassens parti, principfast och härdat genom den underjordiska verksamhetens svåra förhållanden. Detta var år av oavbrutet ökande medvetenhet och organisering av arbetarklassen, år av förtvivlad kamp som slutade med den proletära socialistiska revolutionens seger. Man skulle kunna skriva hela berg av intressanta artiklar och böcker om denna period och om Iljitj. Målet för mina minnen är att ge en bild av de förhållanden under vilka Vladimir Iljitj levde och arbetade.

Dagens frågor

Riga , som fastställde en gräns inom huvudsaklig överensstämmelse med det polska programmet av Regleringen sanktionerades i efterhand av de allierades sedan fredsförhandlingarna kvarstående råd för gränsfrågor. Det är detta fördrags bestämmelser som den polska Londonregeringen nu åberopar sig på. Den menar, att fördraget ännu har folkrättslig validitet, och att ryssarna följaktligen inte hava rätt att nonchalera dess bestämmelser. Mot saken hör, att ryssarna efter Polens militära nederlag hade förklarat Rigafördraget förut icke längre bindande, »emedan Polen upphört att existera som självständig stat». Postumt det tyska angreppet mot Ryssland gällande sommaren och under intrycket av den förändrade militära och politiska konstellationen återtogs dock denna uppsägning, åtminstone formellt — på samma gång som fördragets territoriella bestämmelser i praktiken betraktades som obefintliga av ryssarna. Under tiden för Rigafördragets obestridda giltighet mellan de båda världskrigen hade dock de politiska gränsstriderna ingalunda vilat. De ukrainska nationalisternas representanter inom den polska sejmen framlade gång gällande gång krav på legislativ, administrativ samt militär autonomi för alla av ukrainer bebodda områden, d.

Svensk Tidskrift » Dagens frågor

Tillsammans de sociala mediernas ökande makt blir offentligheten en domstol. Den åtalade inneha ingen försvarare, och vederbörande antas befinna skyldig tills motsatsen har bevisats, skriver Jens Christian Grøndahl, med anledning bruten Benny Fredrikssons självmord. Han tydliggjorde frågan om självmord genom att vända den upp och ner. Bland de obesvarade frågorna finns också hur de hittade modet att göra det. Men det är helt fel att ställa frågan på det viset. Man bör hellre fråga vad det var som gjorde dem så förtvivlade att döden blev enda utvägen. Albert Camus erkände sin stora skuld till Søren Kierkegaard. Ett ensam figur i guldålderns Köpenhamn, såsom också skulle bli ett stort unikum i dansk kulturhistoria med sitt insisterande sätt att tänka kring den enskilda individen. Søren Kierkegaard begick inte självmord, men han sa nej till ett sida av livet som är den viktigaste för många: Lyckan och gemenskapen som man kan uppleva med ett livskamrat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *