Öppna

Lagen – motståndarnas vapen

Enda kvinna som rulet

Bild: Quizimodo Litauens historia Under medeltiden kämpade litauerna mot tyska korsriddare, men antog kristendomen genom en union med Polen. På talet bredde ett litauiskt storfurstendöme ut sig från Östersjön till Svarta havet. Det införlivades under talet i det ryska imperiet. Därefter blev Litauen en delrepublik i det kommunistiska Sovjetunionen. Forskare beräknar att det område som idag utgör Litauen befolkades omkring 9 f Kr.

Befolkning och språk

Avkomma i fängelse Tolv mil­joner flickor gifts bort som barn varje år För dom flesta av oss är det själv­klart att barn inte ska vara viga och att inga männi­skor ska måste in i äkten­skap. Men på flera håll i världen lever barn samt ung­domar i sociala mil­jöer med absolut andra normer och köns­roller. Där kämpar vi för att för­ändra atti­tyder, på­verka lag­stift­ning och se till att flickor­na får gå i skolan. Senast uppdaterad: 25 februari Ruth Dureng andra av vänster blev misshandlad och utsparkad av sitt hem i Monrovia när hon vägrade ett tvångsäktenskap som andra fru till sin mosters make. Nu plugga hon och vill bli läkare. Att gifta bort barn vid mycket juvenil ålder är vanligast i södra Asien och i Afrika söder om Sahara. Men även i Mellanöstern, Nordafrika samt andra delar av Asien förekommer den här traditionen inom vissa grupper. Ett del flickor tvingas gifta sig fjärran före puberteten.

Bli Världsförälder

Källor Seder och bruk Belarus Vitryssland inneha i århundraden ingått i den ryska kultursfären och delar i mångt samt mycket grannlandets seder och bruk, dessutom om influenser även förekommer från övriga grannländer. Män hälsar vanligen genom att skaka hand. Kvinnor som känner varandra kan hälsa genom kindkyssar, annars är det vanligt med bara en foto nick. En man och kvinna såsom inte är bekanta undviker ofta kroppskontakt.

För uppdaterad information och statistik

Bild: Nationalmuseum Svenskan Fredrika Bremer var ett av feminismens förgrundsgestalter under talet. Avbildning av Johan Gustaf Sandberg Kvinnohistoria samt genushistoria I det här avsnittet skall vi först reda ut skillnaden emellan begreppen kvinnohistoria och genushistoria. Sedan skall vi titta närmare på hur kvinnans ställning i samhället har sett ut under olika historiska epoker samt hurdan maktställningen mellan män och kvinnor inneha skiftat. Merparten av den historieforskning såsom bedrevs fram till andra halvan bruten talet tog aldrig någon större aktsamhet till kvinnornas roll i historien. Inom de fall kvinnor förekom i historieböckerna var det i regel kvinnor såsom definierades utifrån sin maskulina sida, exempelvis drottning Kristinavars sexuella läggning ofta ifrågasattes samtidigt som man pekade på att hon uppfostrades som en pojke beskåda t.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *