Network

Hushålla med din energi – ta hand om din introverta personlighet på bästa sätt

Sök efter en ensam person bergen

Sök Ensamhet Evolutionärt var gruppen ett överlevnadsskydd, vi var beroende av varandra. Det är vi fortfarande, fast det är lättare att bortse ifrån. Känslan av ensamhet är en signal från dig till dig om att du behöver kontakt. Den upplevs som ett hot och utlöser stressreaktioner i kroppen. När jag frågar människor hur ensamhet känns och var i kroppen den sitter är vanliga svar att den känns som en tyngd i magen eller ett ängsligt vingfladder i hjärttrakten. Vi vet att ensamhet fortfarande är ett stort hot mot folkhälsan, väl i paritet med andra hälsorisker som övervikt och rökning.

Pandemin stoppar all verksamhet tillsvidare

Lättläst Skriv ut När en nära närstående dör kan du som närstående erhålla efterlevandepension som ett ekonomiskt stöd. Efterlevandepension ingår i den allmänna pensionen samt består av barnpension, omställningspension och änkepension. Om en nära anhörig dör odla innebär det inte bara sorg samt saknad. Det kan också påverka den ekonomiska situationen för de efterlevande. Ett inkomst i familjen försvinner men dom flesta utgifter är fortfarande kvar. Efterlevandepensionen är en ekonomisk trygghet som skall täcka en del av den underhåll som den avlidne bidrog med. Din efterlevandepension kommer, för varje år utbetalning fortsätter, att räknas om automatiskt kontra ett index som speglar pris samt löneutvecklingen i samhället.

PRO hemsidor

Assistans att handla Om du inte evig kan få hjälp av någon anhörig, yngre vän eller granne, så finns andra lösningar. På Orust kan ni ringa kommunens växel och få förslag och exempel på organisationer eller affärsverksamhet, dit du kan vända dig. Av vissa affärer kan du beställa bo mat direkt till dig mot ett mindre kostnad. Hos några affärer kan du i vissa fall mot ett smärre avgift även få din matkasse levererad på utsidan, så du slipper gå in i affären. Fråga beredvilligt en släkting, vän eller granne inom första hand för att systemet skall vara hållbart över tid. Viktigt är att vi inte behöver känna att vi är till besvär.

Om de bara kunde lämna mig ifred

Ni har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra kontra spridningen av covid Nya skärpta nationella direktion Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att avstyra smitta av covid Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har ett skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också bred firande av högtider. Du har en personligt ansvar för att skydda dej själv och andra mot spridningen bruten covid Särskilt viktigt är att ni skyddar personer i riskgrupper mot infektera. Från och med 14 december är du skyldig att: Stanna hemma bred symtom Har du  symtom på covid  ska du stanna hemma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *