Network

En feministisk utrikespolitik

Idag för att madrid

Framför mig, bakom och i mittgången ser jag andra kvinnor göra samma manöver som jag. Högtalarrösten meddelar oss att vi strax befinner oss i den islamiska republiken Iran. Tjejen i rött linne och blonderad hårknut som sitter bredvid ger mig en kort nick innan hon knyter den svarta sjaletten under hakan.

Sekundär meny

Vi sprider informa­tion, stöttar länder med svaga sjukvårds­system, levererar skydds­material, medicinsk utrustning samt hygien­produkter för att bekämpa sjuk­domen. Vi arbetar också hårt för att beskydda barn från pande­mins konse­kvenser, något såsom drabbar barnen hårdare än sjuk­domen i sig. Det bedömer Världs­hälso­orga­nisa­tionen WHO , såsom den 30 januari beslutade att inordna utbrottet som ett inter­nationellt hot kontra människors hälsa.

Geografi och klimat

Islam genomsyrar samhället och det dagliga livet. Officiella påbud styr människors vardag tillsammans regler för klädsel, umgänge mellan könen och tidpunkter för bön. Sedlighetspolis övervakar att reglerna följs. Saudiska män samt kvinnor lever strikt åtskilda utanför det egna hemmet. Män hälsar på varandra genom att ta i hand. Artigt är att hälsa på den äldsta personen i sällskapet först och därefter gå motsols och hälsa på resten. Saudier som känner varandra väl — och är av samma kön — går gärna arm i arm alternativt hand i hand, och rör bred varandra under samtal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *