Network

RICHARD LEJONHJERTA I HISTORIEN OCH POESIN

Förtrogenhet med männa i skatter

Hantera gasol Hantera gasol Till brandfarliga varor räknas brandfarliga gaser. Vid tillståndsansökan är det viktigt att den brandfarliga varans klass anges då detta är kopplat till vilka mängder du får lov att hantera och vilka krav som ställs på förvaringsutrymmena. Gasol är ett brandfarligt och explosivt ämne som måste installeras och hanteras på ett säkert sätt. Vad säger lagen om gasol Att förvara och hantera gasol på allmän plats är förknippat med risker. Eftersom allmänheten inte förväntas ha kunskap om riskerna med gasol ställer man höga krav på den som ansvarar för hanteringen. I de flesta fall krävs det tillstånd för att hantera gasol. Hantering av gasol ska alltid ske enligt gällande lagar och föreskrifter samt de villkor som anges i tillståndet. Dessutom ska hanteringen ske av personer som har kunskap och är väl förtrogna med riskerna och gällande lagstiftning inom området.

Use Google to translate this website

Naturreservat Pumpen på Våghustorget På våghustorget inom Örebro ligger stadens enda bevarade vattenpost. Ett pumphus i sten som byggdes år efter ritningar av arkitekten Adolf Kjellström. Pumphuset på Våghustorget markerar ett naturlig vattenkälla som har försett flera hushåll i södra Örebro med diväteoxid. De som inte hade egna brunnar på sin gård gick hit förut att hämta sitt vatten.

Inspirerad av engelsk byggnadskonst

You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www. Frenckell Son, Auditorium d.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *