Network

Diktanalys – hur gör man?

En dikt för budapest

Figurativt språk används i både litteratur och poesi för att skapa skikt av mening som läsaren åtnjuter genom sinnena, symboliken och ljudenheterna. Figurativt språk ger läsaren djupare in i arbetets tema, utan att författaren uttryckligen ska lägga fram temat för läsaren. Det är ett sätt för läsaren att skriva in orden med sina sinnen och känslor, snarare än att bara förstå en historia eller en dikt. Figurativt språk uppmuntrar läsaren att koppla samman karaktärerna, handlingen och det djupare budskapet i ett arbete som skapar en mer minnesvärd upplevelse för läsaren. Det finns flera typer av figurativt språk, men de vanligaste är:. Dessutom är allusioner och ironi också vanliga typer av figurativt språk.

Navigeringsmeny

Armé följer en liten poetisk ordlista tillsammans ord och begrepp som kan anlända till användning vid analys av dikter. Allusion anspelning på mer eller mindre kända händelser eller personer: Han kände sig som Hamlet. Anafor samma glosa eller uttryck upprepas i början bruten flera versrader: Allt är ömhet, allting är smekt av händer. Herren allena utplånar fjärran stränder. Allt är nära, allt är långt ifrån. Allt är givet människan som lån. Pär Lagerkvist.

Undergenrer

Vill den bli läst på ett okej sätt? Djupläs nu dikten, och beskåda främst på formen: Hur är dikten strukturerad? Olika stycken? Olika radlängd? Titel, och i så fall är den på något visst sätt? Är dikten skriven på rim? Vilka rader rimmar i så fall? Ger det puls till dikten eller skapar det orytm? Finns det liknelser i dikten?

Senaste inläggen

Lyrik i olika former som barnkammarrim, sånger, berättande verser, centrallyriska dikter, låttexter m. Barn sjunger innan de talar samt de kan rimma och använda bildspråk innan de börjar skolan. Många rappare och rocklyriker, exempelvis Petter Alexis Askergren, har mer eller mindre tydliga referenser till den äldre poesin, vilket skänker oss en utmärkt ingång till den.

De huvudsakliga typerna av figurativt språk

Anledning - plocka ut motiv ur texten, det vill säga typsituationer som ej fastläggs till tid, rum, miljö samt personer och som därför alltid kan återkomma - till exempel ont samt gott, kärleken mellan en man samt en kvinna, klivet in i vuxenvärlden. Är känsloläget detsamma genom texten alternativt förändras det? Uttrycks känslan direkt - talar texten om vilken känsla det rör sig om? Till exempel :. På vår biologilärare öste vi alla vår rädsla, all vår skräck, allting vårt skolhat Siw Wideberg. Uttrycks känslan snarare indirekt - genom bildspråk, formulering eller på annat sätt? Bo Bergman författare uttrycker t.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *