Network

Vittnesmål R.O

Att lära känna beprövade människor telenor

Bibliotekarien inv. Den var i första hand avsedd att vara en kunskapsbas för de utvecklingsdialoger som staten för med kommuner och skolor och utarbetades av en expertgrupp kring läs- och skrivfrågor som Skolverket tillsatte Sedan Myndigheten för skolutveckling gjort översikten tillgänglig på nätet har Att läsa och skriva forskning och beprövad erfarenhet blivit flitigt använd inte minst av lärare, lärarstudenter och befattningshavare inom skolan. För att ytterligare nå fler professionella och även ansvariga politiker har myndigheten beslutat att ge ut Att läsa och skriva forskning och beprövad erfarenhet i bokform.

Inläggsnavigering

Utsago R. O Vittnesmål R. O All kvinnor, män och ickebinära har all fått samma fråga, de har själva valt exakt hur mycket personlig fakta de vill dela. Jag har icke kortat ned, jag har ej censurerat. Denna bilaga lägger jag till inom försvaret som för att visa hurdan en gammal tradition som lever innestående muntligt är svår för mig att evidensbasera men att jag tycker att över kvinnors röster världen över är en viktigt tung aspekt utav helhetsbilden gällande de påstående jag nu behöver bevisa. Denna bilaga tillsammans med dom kliniska studier av ångbadet, av örterna och den långa fallstudien post partum samt de studier gjorda i Korea bildar tillsammans en viktig del av mitt försvar. Min drivkraft och centrum mål med Snippsauna är att att informera, instruera och visa de såsom fötts in i en biologisk kvinnokropp att det går att leva en liv utan smärta vid samlag, utan pms, utan pmds, utan återkommande infektioner, utan mensmärta, utan blodbad varje månad, att bli av med skam, skuld. Det här kan ni inte avskilja för att marknadsföra er själva samt era tjänser utan prata med jag så kan ni få andra utsago.

Lär känna Johan - Min egen Ernst!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *