Källa

Carl Jonas Love Almqvist Tre fruar i Småland

Härskarinna söker en man finders

En väringsoldats utrustning De skräckinjagande krigare som blev sin tids mest brutala livvakter. Den bysantinska kejsarens närvaro på slag­­fältet bekräftades när väring­ soldaterna anlände och svingade sina yxor med långa blad. Deras tunga pansar hade för- och nackdelar beroende på strid. Vikingarnas inflytande är större än vad många tror. Från normanderna i väst till ruserna i öst, många civilisationer som blev dominerande under senmedeltiden och senare har sina rötter i vikingarnas expansion. Vikingarna öppnade dörrarna för en paneuropeisk handel och byggde upp stadscentrum i Dublin, Kiev och Reykjavik, städer som ligger nästan i helt olika ändar av Europa. Den nordiska kulturens påverkan är mer begränsad än den kunde ha varit eftersom vikingarna aldrig riktigt slog sig ner söder om Danmark. De var upptäcktsresande som saknade stora arméer och städer där de kunde göra avtryck och ta över ledarskapet utanför sina egna områden. De hade helt enkelt inte byggnadskunskaper för att bygga citadell lika stora och mäktiga som Konstantinopel eller Rom.

2.2 Vilka är drivkrafterna bakom västgötaskolan?

Mesopotamien betyder Landet mellan floderna. De floder det är tal om är givetvis Eufrat och Tigris i nuvarande Irak som vi nyligen sett härjat bruten krig för att störta en envälde. Det sumeriska språket och den sumeriska kulturens präglades genom sin befolknings begrundande, genom dess förmåga att uppfinna samt skapa, genom dess administrativa anlag samt ordningssinne.

Bloggintresserade

Äldre västgötalagens s. Här talas tre gånger om en konung i Uppsala. Begynnelse 1. Våra första kända kungar kallades Uppsalakonungar, de hade något att begå med ett Uppsala hednatempel, de rådde över något som hette Uppsala öd. Det är knutet till den äldsta svenska kungamakten och till svenska rikets uppkomst. För att rätt kunna begripa hur vårt kungarike ursprungligen tillkom är det alltså av stort intresse att veta vad detta forntida Uppsala egentligen var för något. Det är likaså ämnet för denna uppsats.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *