Källa

Välj region:

Att träffa människor i Uppsala manerer

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Umgås bara i en mindre krets Risken för att få covid, och att sprida smittan vidare, ökar ju fler du träffar. Därför är det viktigt att begränsa antalet möten även under storhelgerna och att göra anpassningar, för att till exempel kunna hålla avstånd. Det är viktigt att vara observant på sjukdomssymtom och vara beredd på att ställa in möten med andra människor, för att undvika risken för smittspridning. Umgås helst i en mindre krets, så att du minskar antalet nära kontakter så mycket som möjligt. Ju färre som samlas desto bättre. Du bör också undvika att ingå i flera olika grupper.

Umgås bara i en mindre krets

Lyssna Vuxna och barn som blir sjuka med snuva, hosta, feber eller andra symtom som kan bero på covid bör alltid stanna hemma för att undvika att smitta andra. Här finns information om vad du ska begå när du eller någon i din familj blir sjuk. Om du känner dig sjuk Det här ska ni göra om du känner dig absurd med symtom på covid Stanna hemma Det gäller även om du blott känner dig lite sjuk eftersom ni inte kan veta om det beror på covid Gå inte till jobbet eller skolan Barn som är friska kan gå i skolan och förskolan även om någon annan i familjen är sjuk förutsatt att det ej är i konstaterad covid Vid konstaterad covid i hushållet ska alla befinna hemma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *