Dating

Könsdysfori hos barn och unga

Hälso-och sjukvård dating statistikmöte

Litteratur­sökningen består i huvudsak av två sökningar: Litteratur­sökning efter syste­matiska över­sikter En sökning efter de syste­matiska över­sikter som tillkommit sedan då Socialstyrelsen sökte till sin rapport. Sökningen begränsades till att fånga studier av barn och unga. Litteratur­sökning efter original­studier Det gjordes dessutom en sökning efter original­studier som även begrän­sades till att fånga studier av barn och unga.

Hjälplänkar

Det behandlar användningen grundat på utvärderingar samt strukturerad… Stillasittande och ohälsa — ett litteratursammanställning Utgivningsår Författare Statens folkhälsoinstitut Den här litteratursammanställningen redovisar den forskning såsom undersökt sambandet mellan stillasittande beteenden, mortalitet och ohälsa hos vuxna, i anledning att ge en översiktlig bild bruten kunskapsbasen… FaR — individanpassad skriftlig föreskrift av fysisk aktivitet Utgivningsår Författare Statens folkhälsoinstitut Fysisk aktivitet på recept Fader är en metod för att framhäva fysisk aktivitet som utgår från hälso- och sjukvården. Detta är den etta läroboken i ämnet och bokens anledning är att ge en samlad foto av FaR… Den byggda miljöns betydelse för fysisk aktivitet i glesbygd Utgivningsår Författare Statens folkhälsoinstitut En kunskapssammanställning. Det är viktigt att undersöka vilka miljöfaktorer som främjar eller hindrar fysisk förehavande i glesbygd. Rapporten vänder sig mot sakkunniga, praktiker… Bostadsområdet — en hälsofrämjande arena Utgivningsår Författare Statens folkhälsoinstitut Rapporten visar hur man kan använda ett checklista för att göra en nulägesanalys och en bedömning av insatser förut att förnya ett bostadsområde.

Säker hälso- och sjukvård i sund arbetsmiljö

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *