Dating

EUR-Lex Access to European Union law

Dating i beviljandet eerste

Europeiska rådet bekräftade vid sitt möte i Madrid den december betydelsen av Europeiska investeringsbanken, nedan kallad EIB, som instrument för samarbete mellan gemenskapen och Latinamerika och uppmanade EIB att intensifiera sin verksamhet i regionen. Projekten bör vara av intresse för både gemenskapen och de berörda länderna. Europeiska rådet välkomnade vid sitt möte i Florens den juni resultaten från toppmötet Asien-Europa, som utgjorde en vändpunkt i relationerna mellan de två kontinenterna. Europeiska rådet välkomnade vid sitt möte i Amsterdam den juni de slutsatser som antogs vid den andra Europa-Medelhavs-konferensen i Valetta, Malta, den april och bekräftade återigen de principer och mål som överenskommits i Barcelona Europeiska rådet inledde vid sitt möte i Luxemburg den december processen med att utvidga unionen till de central- och östeuropeiska länderna samt Cypern. Europeiska rådet välkomnade vid sitt möte i Cardiff den juni Republiken Sydafrikas ansträngningar för att modernisera sin ekonomi och integrera den i världshandelssystemet.

Europeiskt dokumentationscentrum - EDC

With pages and some live links, this pdf-only publication is a practical ciceron for anyone who needs to find official information about the European institutions and their activities. Coverage includes: the European institutions; Commission DG publications knipa websites; EU agencies; justice and home affairs; common foreign and security policy; treaties and agreements; the EU legislative process; the EU legal system; official publications; databases, websites and portals.

Karnov Open

Svenska En analys med fokus på humaniora och samhällsvetenskap i Sverige I denna rapport beskrivs söktryck och framgång bred Europeiska forskningsrådet ERC för forskare verksamma inom humaniora och samhällsvetenskap i Sverige, jämfört med forskare verksamma i andra länder och inom andra forskningsområden. Vi ger även en inblick i erfarenheter från forskare, prefekter och lärosätenas enheter för stöd till forskare som söker extern finansiering. Rapporten är en efterkontroll av Svenskt deltagande i Europeiska forskningsrådet Både kvantitativ och kvalitativ analys indikerar att det finns en utvecklingspotential. Före allt skulle fler framstående forskare i humaniora och samhällsvetenskap kunna söka ERC-bidrag. Fler sökande är i sin flax en förutsättning för att öka dom svenska framgångarna inom området. Vi diskuterar vad som skulle kunna öka söktrycket från forskare inom humaniora och samhällsvetenskap verksamma i Sverige och ger konkreta förslag på åtgärder för forskare, lärosäten, forskningsfinansiärer och på regeringsnivå.

HOME

Förstå mera

Piteå science park beviljas 20 miljoner mot innovationsprojekt Skrivet den 15 juni bruten Anna Mård Piteå Science Park inneha beviljats stöd för två projekt samt är projektpartner i ytterligare ett projekt som får stöd från den europeiska regionala strukturfonden. Total budget för dom tre projekten är 20,7 miljoner såsom fördelas över drygt tre år. Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har vid sitt femte prioriteringsmöte för programperioden prioriterat 13 olika projekt som tillsammans får omkring 50 miljoner kronor i EU-stöd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *