Ansökan

Saudiarabien

Möt världens kvinnor genom trevligt

Saudiarabien, som utgör större delen av Arabiska halvön, är sannolikt världens mest konservativa land. Rättsväsendet följer strikt islamisk lag och bland annat diskrimineringen av kvinnor är hårt kritiserad i västvärlden. Men den mesta kritiken tystnar inför landets enorma oljefyndigheter, som gör det till en oundgänglig handelspartner för alla. Saudiska medborgare åtnjuter stora förmåner, medan de miljoner gästarbetare som utför allt grovarbete är rättslösa. Inga politiska friheter råder i detta land, där partier är förbjudna och all makt utgår från kungafamiljen. Saudiarabien upptar ungefär fyra femtedelar av Arabiska halvön. Terrängen som till stor del består av sandöknar och stäpplandskap sluttar från bergskedjor längs Röda havet i väster mot låglandet vid Persiska viken i öster. Saudiarabien är fem gånger större än Sverige och har landgräns mot sju länder samt förbindelse till Bahrain via en vägbro. I vissa fall är gränserna osäkra eller omstridda; uppgifterna om landets storlek varierar.

Olika former av urinblåsecancer

Unicef uppskattar att mer än miljoner tjejer och kvinnor runt om i världen har utsatts för någon form bruten könsstympning. Över 40 miljoner av dessa är flickor under 15 år. Könsstympning är en mycket gammal sedvänja samt tradition utan koppling till någon särskild religion.

Befolkning och språk

Kräfta i urinblåsan är i vår andel av världen tre gånger vanligare hos män än hos kvinnor. Drygt 80 procent av de som drabbas är 65 år eller äldre. Det etta tecknet på cancer i urinblåsan är i de flesta fall blod inom urinen. I cirka två tredjedelar bruten alla fall växer blåscancer på slemhinnans ytskikt eller i bindväven, så kallad ytlig urinblåsecancer. I resten av fallen har cancern engagerat djupliggande vävnader inom och kring blåsan, så kallad muskelinvasiv urinblåsecancer. Det finns också en egen form av enbart slemhinneengagerande, ytligt kumulativ urinblåsecancer, så kallad cancer in situ.

Filmrummet - Strategisk programsättning

Geografi och klimat

Samt, det som vi också hört flera gånger förr, upprepas igen: det armé sker mest på bekostnad av världens kvinnor och flickor. Oxfam har räknat ut att världens 2  dollarmiljardärer förutvarande året sammanlagt tjänade 23 miljarder kronor - om dagen. Därför ställer hane i årets rapport frågan: Hur rimligt är det egentligen att den rikaste procenten förra året kunde öka avta förmögenheter så dramatiskt, när tillgångarna förut de 3,8 miljarder människor som består världens fattigaste såg sina med tillsammans fyra miljarder kronor om dagen? Enligt Oxfam förstör de ökande klyftorna kampen mot fattigdomen, de är skadliga förut våra ekonomiska system och orsakar stora slitningar mellan människor runt om inom världen. I rapporten framhålls att flera regeringar förvärrar ojämlikheten genom att underfinansiera sjukvård och utbildning, samt genom att inte kräva tillräckliga skatter från affärsverksamhet och de rikaste individerna. Bristen gällande åtgärder mot ren skatteflykt - alternativt skattebrott - lyfts också fram, samt det understryks att många av dom allra rikaste gömmer undan sammanlagt omkring 70  miljarder kronor från sina länders skattemyndigheter. Om världens rikastealltså en procent bruten jordens befolkning,betalade en halv procent bonus i skatt på sina förmögenheter, emedan skulle det räcka mer än antagligen till att låta de över miljoner barn som inte går i plugget, att göra det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *