Ansökan

Allmänna bestämmelser

Möt männa i Luleå styrelsemöte

Ändrade rutiner under Covid pandemin I och med de nationella restriktionerna så har vi förändrat våra rutiner. Från 11 november behöver alla som vill träna, boka sin tid under våra öppettider. Dessa rutiner gäller i första hand fram till 24 januari, i väntan på nya riktlinjer. Incheckning sker tidigast … Läs mer… Begränsad tillgänglighet högre repsektioner v45 Under v45 kommer vi att bygga om lederna på samtliga högre repsektionerna. Detta kommer betyda att det blir begränsad tillgänglighet på dessa sektioner fr. Teamet kommer bestå av våra lokala ledbyggare Fredrik och Niclas samt Björn Strömberg, som även hjälpte oss under invigningen.

Skolbad och hygien

Rekvirera Anmälningsskyldigheten gäller redan vid misstanke Inom lagen står det att anmälningsskyldiga är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet tillåts kännedom om eller misstänker att en barn far illa. Viktigt att filosofera på i vilken roll du anmäler Du som är anmälningsskyldig i ditt yrke måste skilja på sådant ni får kännedom om i din yrkesroll respektive som privatperson. Du är ej enligt lag skyldig att anmäla sådant du får veta om till föredöme grannars eller bekantas barn. För den typen av uppgifter är du att betrakta som allmänhet, vilket betyder att du rekommenderas att anmäla till socialnämnden. Då är du inte heller skyldig att lämna fler uppgifter till socialtjänstens utredning. Så går det till att anmäla Vem ska jag anmäla till? Anmälan ska i regel göras mot socialtjänsten i den kommun där barnet bor. Om barnet är placerat utstött sitt hem är det den kommun som placerat barnet du ska begå anmälan till. Om du inte vet vilken kommun barnet bor i, kan socialtjänsten i kommunen som barnet vistas i guida dig rätt.

Möt männa i Luleå pilots

Dåliga bostadsförhållanden och svåra epidemier

Hett, kallt, socialt: Luleås folkbad förr vår anekdot Bad Fritid Luleås allmänna folkbad har ett intressant historia. Visste du att den första badinrättningen byggdes redan på mitten av talet? Bred talets början fanns det gott försåvitt badplatser runt omkring i Luleå - många stadsdelar hade egna bad - välbesökta platser för rekreation, folkhälsa och hygien. Badplatserna hade oftast inga särskilda anordningar samt badsäsongen kunde börja medan det ännu fanns is kvar i vattnet. Luleås invånare badade för hygienens skull, men också förut den sociala samvaron. Under talet etta hälft skiftar badandets fokus, från hygien och simkunnighet - mot massidrott och ökad fritid. Badande kvinnor vid sekelskiftet. Kvinnor och avkomma badade för sig och män förut sig, en gräns som enligt påstående respekterades.

Standard enkelrum

All medlemmar som lägst fyller 16 år under mötesåret har rösträtt på föreningens årsmöte. Skåp i omklädningsrum får icke nyttjas över natten. StiL förbehåller sig rätten att klippa hänglås där överträdelse skett. Medlemmar förpliktar sig att komma dessa och övriga anvisningar som anslås i anläggningen avseende detta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *