Ansökan

7 saker som är värda att veta om fertilitetsbehandling

Antal ensamstående kvinnor sex roaming

Folkhälsomyndigheten är ansvarig för nationell samordning och kunskapsuppbyggnad inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter SRHR i Sverige. Vi ansvarar även för att följa utvecklingen på området. Sommaren fick Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en befolkningsbaserad nationell enkätstudie på området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Denna publikation innehåller resultaten från undersökningen och syftet med rapporten är att öka kunskapen och därigenom skapa bättre förutsättningar för ett effektivt folkhälsoarbete för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Denna publikation innehåller uppdaterad kunskap om sexuella trakasserier och våld, sexlivet, sex, relationer och egenmakt, sexualitet och digitala arenor, sex mot ersättning, pornografianvändning och sexuell hälsa, reproduktiv hälsa samt sex- och samlevnadsundervisning. Rapporten vänder sig till personer som på något sätt arbetar med SRHR och till en intresserad allmänhet. Ansvarig projektledare har varit Charlotte Deogan och ansvarig enhetschef har varit Louise Mannheimer på enheten för sexuell hälsa och hivprevention, avdelningen för smittskydd och hälsoskydd. Sexuella trakasserier, övergrepp och sexuellt våld utgör allvarliga hot mot människors trygghet och hälsa. Forskning har visat hur vanligt sexuellt våld är och hur många olika hälsokonsekvenser som det kan föra med sig.

2. Ålder spelar en roll

Dessvärre är infertilitet inte så ovanligt idag som det brukade vara. Det är i många fall omöjligt att anföra varför par har problem med att bli gravid, så det finns explicit mycket vi fortfarande inte vet när det gäller infertilitet. Naturligtvis kan fruktsamma människor också behöva hjälp - singel kvinnor, till exempel, lesbiska par alternativt personer med genetiska sjukdomar som ej vill överföra problem till sina avkomma. Vi kan hjälpa dig att kora vilken typ av behandling som är bäst för dig, beroende på vilka infertilitetsutmaningar du kan ha. Kvinnlig fruktsamhet börjar sjunka ganska drastiskt från 35 års ålder. Så kvinnors chanser att bli gravid är mycket små inom början av talet, och situationen är ännu värre från cirka 45 samt framåt. Kvinnor föds med ett okej antal utvecklingsägg i äggstockarna. Antalet samt kvaliteten på dessa ägg minskar tillsammans åldern. Mäns spermieproduktion är mer balanserad men minskar också när produktionen bruten testosteron minskar.

När ska vi söka vård?

Malena Ivarsson, sexolog, och professor Ingmar Trädäng. Här hittar du alla svaren. Inneha ni glömt att många män dör tidigare?! Vi är många änkor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *